Zkušebna DYNTEST

Elektro-hydraulické zkušební zařízení DYNTEST je určeno pro zkoušení různých typů hydrogenerátorů a hydromotorů, jak neregulačních, tak regulačních s různými druhy ovládání a regulace. Zkoušení je prováděno v energeticky úsporných režimech ve statickém či dynamickém chodu. Chod zkušebny je řízen počítačem s možností volby dvou stavů ovládání – ručního (kontrolního) a automatického se zápisem parametrů pro opakovaná měření stejných prvků. Zařízení je konstruováno pro zkušební tlak 300 až 350 bar, průtok 50 až 280 dm3.min-1 a instalovaný příkon je 120 kW.

Kontakt

Pavel Horský

T: +420 271 090 130
M: +420 736 489 856
E: horsky@glentor.cz

Kontaktní formulář